Denna webbplats använder funktionella och anonyma cookies, som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Inga personuppgifter samlas in. Ytterligare information finns i dataskyddsbestämmelserna. OK

GDPR/Integritetspolicy

1. Introduktion

Aabenraa Fälglager Sverige A/S arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på afl.se

2. Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig/er i olika samband med ditt konto, dina köp, vid besök på vår webbsida eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du får varor skickade från oss via köp av någon av våra återförsäljare).

Afl/Aabenraa fälglager tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Aabenraa fälglager Sverige A/S, Larssonsväg 7, 561 91 Huskvarna med orgnr 516404-5485 ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss.

4. Vilka uppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de uppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt konto, vid köp online eller via telefon, vid besök på våra webbsidor samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Varför vi använder dina uppgifter:

A. För att kunna hantera din webborder Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på det avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

B. För att kunna hantera ditt konto hos oss. Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på vårt avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

C. För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).

D. För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, post, digitala banners eller sociala medier Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

E. För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller handla i vår webbshop. Samt för att förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

F. För att kunna arbeta med säkerheten på AFL , t.ex. förhindra missbruk eller förebygga, utreda eller avslöja brott Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på vårt berättigade intresse av att kunna arbeta med säkerhetsfrågor, t.ex. för att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

1. Lagring

Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

2. Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att inte få erbjudanden från oss via e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundservice (se kontaktuppgifter under punkt 2).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

3. Överföring av personuppgifter

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).