Denna webbplats använder funktionella och anonyma cookies, som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Inga personuppgifter samlas in. Ytterligare information finns i dataskyddsbestämmelserna. OK

GENERELLA FÖRSÄLJNINGS OCH LEVERANSVILLKOR

Mottagning av varor:

Förvissa dig om att din sändningen stämmer till antal och att den är fri från skador vid mottagandet, ev avvikelser avseende antal kolli eller emballage/transportskada ska anmälas direkt till chauffören innan ni kvitterar sändningen! Dold transportskada anmäls till transportbolaget (Ej AFL) inom 7 dagar från mottagandet.

Ansvaret ligger hos dig som köpare att anmäla ev avvikelser/transportskada till transportbolaget. Vid beställning av kompletta hjul så ligger alltid ansvaret hos beställaren att ange om TPMS krävs.

Att tänka på vid montering:

Provmontera alltid en fälg på bilen innan däck monteras på fälgarna. Vid leverans av kompletta hjul skall lufttrycket alltid justeras till önskat lufttryck.

Kontrollera därefter att de beställda produkterna överensstämmer med bifogad följesedel, ev avvikelser skall omgående anmälas till AFL på 036-370095.

Montering:

Före montering, kontrollera att bultcirkel och inpressning stäm mer med er beställning. Rengör och smörj anläggningsytorna på bilen. Styrpinnar, låsbrickor o liknande måste i vissa fall demon teras. Använd alltid centreringsringar när de är medskickade.Centreringsringarna skall alltid monteras i fälgen. Smörj samtli ga bultar och montera dem för hand, kontrollera att bultarna inte tar i några bromsdetaljer, justera i så fall bultens längd. Vid åtdrag ning skall el eller luftdrivna verktyg ej användas. Momentnyckel SKALL användas. Rekommenderat åtdragnings moment är 110 Nm för M12 och 130Nm för M14 bult/mutter. Efterdrag bultar/muttrar efter 10 - 20 körda mil.

Balansering:

Vi rekommenderar att man använder självhäftande balanse ringsvikter, då slagvikter kan skada fälgens yta vid montering.

Informera kunden om:

Att under de första 20 milen undvika kraftiga accelerationer och inbromsningar. Att efter 10 - 20 körda mil skall bultar/muttrar dras åt. Kontrollera att reservhjulsnyckeln passar de nya bultarna. Nyckel till låssats skall medföras i bilen.

Underhåll av fälgar:

Vid rengöring av fälgarna skall endast traditionellt bilschampo och en mjuk svamp eller borste användas. Användning av SK fäl grengöringsmedel kan skada fälgens yta. Högtryckstvätt bör undvikas. För att underlätta rengöring av fälgarna bör de skyd das med vax eller lackskydd min. 2 ggr/år. Fälgar med polerad yta, rostfri kant eller fullcrome fälgar skall inte utsättas för salt.

Garanti:

Fr.o.m. varans inköpsdatum tillämpar vi 2 års garanti beträf fande fabrikationsfel. Garantin gäller ej skador som orsakats av yttre påverkan som t.ex. stenskott, bromsdamm, salt, eller ovarsamt handhavande. Vi ansvarar ej för eventuella skador eller kostna der som kan uppstå genom användandet av våra produkter.

Helbilsgodkännande:

Aabenraa Fælglager tar inget ansvar för icke godkända dimen sioner och spårviddsförändringar till enskilda bilmodeller.

Reklamation:

Reklamationer kan endast skickas till vår adress om detta öve renskommits. Glöm ej at skicka med köpfakturan. Vid ej godkänd reklamation debiteras fraktkostnad.

Returer:

Varor tas endast i retur efter överenskommelse. Vid retur av kor rekt levererade varor debiteras 10 % i returneringsavgift. Vid kompletta uppsättningar 15%. Varorna skall vara felfria och i ori ginalförpackning. Oemballerade varor skickas på avsändarens egen risk. Köparen betalar alltid returfrakt.

Priser:

Alla priser är nettopriser exkl moms.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i prislistan utan föregående meddelande.

Miljö:

Miljöavgift tillkommer alltid. Debiteras enligt gällande regler fn16 kr. + moms/däck. Tänk på miljön - lämna emballage till återvin ning.

Betalningsvillkor:

Nya kunder betalar per efterkrav, efter godkännande av kredit värdering gäller 20 dagars kredit om inget annat avtalats. Dröjsmålsränta debiteras med f n 2% per månad om betalnings villkoren ej följs. Ränta debiteras från förfallodagen till dess betal ningen kommit oss tillhanda.

Fraktvillkor:

4 enheter eller fler levereras fraktfritt.

Övrigt:

Vi tar inget ansvar för tryckfel.
Fälgarna i katalogen kan avvika i utseende beroende på storlek bultcirkel och producent.